Onze school staat open voor kinderen met een verstandelijke beperking met een meervoudige problematiek, ongeacht wat hun huidskleur, ras, taal of sociale klasse ook mag zijn. Hierbij gaan we uit van een wederzijds respect. Zowel leerlingen die verblijven of aansluiten bij de schoolaanvullende dagopvang in het MFC, als externe leerlingen zijn welkom op onze school.

We beogen bij onze leerlingen een zo hoog mogelijke graad van zelfstandigheid en zelfontplooiing. We beseffen dat we dit slechts kunnen waarmaken door betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid. ‘Ik voel me goed ‘ staat voorop in ons programma. We willen aan de noden van elke leerling voldoen en hen optimale ontwikkelingskansen bieden. We betrachten 'onderwijs op maat'. We gaan uit van de mogelijkheden en beperkingen van elke leerling en we staan open voor nieuwe inzichten en methodes. We vinden het belangrijk om bij onze leerlingen een sociale gezindheid op te wekken, waarbij ze, op hun manier, keuzes leren maken en de mening van anderen leren waarderen en respecteren.

Als team willen we ons dagdagelijks inzetten voor onze kinderen. We willen geen eiland vormen en beseffen dat een nauwe samenwerking met het multifunctioneel centrum (MFC) "De Triangel", met externe organisaties en in de eerste plaats met de ouders onontbeerlijk is om onze doelstellingen te kunnen bereiken. Onze school werkt zoveel mogelijk mee aan de totale opvoeding van onze leerlingen en hun integratie in de maatschappij.

 

We gaan uit van een christelijk geïnspireerde mens- en zorgvisie die we proberen concreet te maken vanuit de “7 ankerpunten voor Morgen” van de congregatie Zusters van Liefde. Deze opdrachtsverklaring is opgebouwd rond gastvrijheid, solidariteit, kwaliteit, evenwaardigheid, openheid, soberheid en innovatie. Deze waarden willen wij eerst en vooral voorleven. Wij zijn een katholieke dialoogschool die ook in dialoog treedt met andersgelovigen.

Daarnaast vinden wij participatie van onze leerlingen zelf heel belangrijk. Zo laten wij de leerlingen, die dit aankunnen, even aansluiten op hun klassenraad om zelf ook mee te bepalen wat zij willen bijleren.

Onze school is een MOS-school en we hebben aandacht voor het milieu. Wij zorgen voor een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. We bouwen aan een groene speelplaats. Fruit en gezonde tussendoortjes worden gestimuleerd!