Elke leerling kan minstens tot 13 jaar in BuBaO onderwijs volgen. Wanneer het team, in samenspraak met de ouders en het CLB, beslist dat een kind nog baat heeft bij deze vorm van onderwijs, kan er gekozen worden om dit te verlengen met 1 of maximum 2 jaar. Concreet betekent dit dat sommige leerlingen tot 14 of 15 jaar op onze school blijven en dan pas de overstap maken naar het BuSO.

Na BuBaO type 2 kunnen onze leerlingen terecht in het BuSO type 2, opleidingsvorm 1 (OV1) of opleidingsvorm 2 (OV2). BuSO de Triangel, in hetzelfde gebouw als BuBaO maar aan de andere kant, biedt enkel OV1 aan.

Opleidingsvorm 1 (OV1) geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. Opleidingsvorm 2 (OV2) geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op een beschermd leef- en werkmilieu.