Wij kunnen een stageplaats zijn voor studenten uit:

jeugd-en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking, onderwijs, orthopedagogie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie,…

Wij werken samen met volgende opleidingsscholen:

middelbare scholen, hogescholen, universiteiten

Wat kan de stage inhouden? :
 • in een klas samen met de leerkracht zorgen voor een extra aanbod voor de kinderen of zelf de klas overnemen als toekomstige leerkracht
 • individuele begeleiding tijdens therapie bij de ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten of individuele begeleiding in de klas vanuit jouw discipline
 • meevolgen van de taken van de orthopedagoge
Aanvragen:
 • sturen naar directeur: nancy.deroo@dvcdetriangel.be
 • aanvraag voor meerdere stageplaatsen tijdens een schooljaar : dit gebeurt door de opleidingsschool, liefst de aanvragen doorsturen in juni van vorig schooljaar
 • individuele aanvraag : dit kan door hogeschool-en universiteitsstudenten, liefst tegen september of in de loop van het schooljaar
Bepalen van stageplaats:
 • in overleg met het personeel: een beperkt aantal klassen / bij therapeuten
 • maximum 1 stagiair per periode per stageplaats en per klas
Begeleiding:
 • mondelinge overleggen tijdens de stagemomenten in de klas of therapie
 • evaluatiegesprekken met de stagiair, al dan niet met stagebegeleiding van de opleidingsschool erbij en een schriftelijke evaluatie
Wij bieden :

werk- en levenservaring in de „buiten-gewone” leefwereld van onze leerlingen met een beperking !

Verwachtingen van ons uit :
 • meerwaarde voor onze leerlingen want door jouw aanwezigheid is er een extra aanbod mogelijk
 • inzet, ook al heb je geen ervaring, we willen je zien groeien tijdens je stage!