CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:
  • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,…
  • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…
  • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…
  • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,…
Vrij CLB Meetjesland
Visstraat 14 – 9900 Eeklo
09 376 70 50

info@vclbmeetjesland.be
www.vclbmeetjesland.be

Links CLB:

VCLB-Meetjesland

VCLB Sebastiaan Heirman