De leerlingen krijgen therapeutische ondersteuning tijdens de lesuren:
  • kinderverzorging: voedingsbegeleiding, stimuleren van zelfredzaamheid;
  • logopedie: voedingsbegeleiding, stimuleren en uitbreiden van spraak- en taalontwikkeling, SMOG,¬† lezen en schrijven aan de hand van verschillende leesmethodes;
  • kinesitherapie: Bobaththerapie, psychomotoriek, relaxatie, massage, rekkingen, ademhalings¬≠oefeningen;
  • ergotherapie: oefenen van handvaardigheden, stimuleren van zelfredzaamheid, schrijfmotoriek, functioneel rekenen en wiskunde.

 

Interne leerlingen

De interne leerlingen en leerlingen in de schoolaanvullende dagopvang krijgen therapie door therapeuten die tewerkgesteld zijn in het MFC.

Externe leerlingen

De externe leerlingen krijgen therapie van de therapeuten die verbonden zijn aan de school. Na een onderzoek naar de behoeften van elke leerling, worden de beschikbare therapiemomenten verdeeld onder alle leerlingen.

Naargelang de zorgvraag gebeuren de behandelingen individueel of in kleine groepjes. Een therapeut ondersteunt ook groepsactiviteiten in de klas.