Ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partners om het onderwijs en de zorg voor hun kind te realiseren. We vinden het van belang om ouders te ontmoeten! We zien hen graag bij kennismakingsbezoeken en inschrijving, bij oudercontacten, bij het brengen of ophalen van hun kind, op opendeurdagen, schoolreizen, Eerste Communie en Vormsel, om een handje toe te steken bij klasactiviteiten,…
Ook bij overleg, zeker bij de startklassenraad, worden ouders uitgenodigd om samen met het team de prioritaire doelen voor het schooljaar te bepalen. Op het einde van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor de bespreking van de eindevaluatie.

We geven zoveel mogelijk info door aan de ouders via het heen-en-weerschriftje. Dringende info wordt dagelijks via het schrift of telefonisch doorgegeven. Een kort verslag van de activiteiten en leuke ervaringen wordt genoteerd in de weekbrief, die meestal ook van foto’s en picto’s voorzien is.

 

MultiFunctioneel Centrum (MFC) De Triangel

MFC De Triangel richt zich tot kinderen en jongeren met een matig, ernstig en diep verstandelijke beperking. Het ondersteunt ook personen met bijkomende zorgvragen zoals autisme, medische zorg, motorische beperking, gedrags-en emotionele problemen.  Het biedt verschillende diensten aan: schoolaanvullende dagopvang, verblijf, therapie (logo, kine, ergo), contextbegeleiding,…

BuBaO de Triangel werkt met het MFC samen voor de interne leerlingen en voor de leerlingen die gebruik maken van schoolaanvullende dagopvang. Er bestaat een samenwerking op vlak van therapie, medische dienst, netwerkondersteuners en gezinsbegeleiders, opvang en infrastructuur.

Meer info vind je op de website: www.dvcdetriangel.be