Gespecialiseerd onderwijs

In het buitengewoon basisonderwijs type 2 zijn kleuters en lagere schoolkinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking welkom. Er wordt gespecialiseerd onderwijs aangeboden. Op onze school kunnen ook kinderen met eventueel bijkomende stoornissen als autisme, motorische beperkingen of gedrags- en emotionele stoornissen terecht.